اخبار

آی جی بی تیFF600R16KF4

FF600R16KF4 آی جی بی تی 600A/1600V ساخت شرکت EUPEC

FF600R16KF4

 

datasheet

مطالب مرتبط