اخبار

تریستور دیسکی آاگ

تریستور دیسکی T508N1200TOC,مارک AEG ،تریستور 508A/1200V,

مطالب مرتبط