بایگانی

تریستور دیسکی آاگ

تریستور دیسکی T508N1200TOC,مارک AEG ،تریستور ۵۰۸A/1200V,