بایگانی

خازن ۶۶۰VAC/10MF

خازن کتابی ۶۶۰VAC/10MF ساخت شرکت MATSUSHITA  ژاپنmatsushita