اخبار

خازن 660VAC/5MF

خازن 660VAC/5MF مارک زیمنس 50/60HZSIMENS

مطالب مرتبط