بایگانی

دیود SKN240/12

دیودSKN240/12

دیود سمیکرون SKN240/12

 دیود۲۴۰A/1200V