اخبار

سیم ریل به ریل

سیم ریل به ریل از دیگر تولیدات شرکت مهرآیین صنعت می باشد. که در خطوط راه آهن  و مترو مورد مصرف قرار میگیرد.