بایگانی

ماژول IGBT FF200R12MT4

شماره قطعه : FF200R12MT4IGBT
نوع کالا :dual IGBT4 – T4
آمپر : ۲۰۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon