اخبار

پل دیود BG 1.5 825 384 6

شماره قطعه :  BG 1.5 825 384 6index
نوع کالا :  رکتی فایر (یکسو کننده)
جریان خروجی : 1.5 آمپر
ولتاژ ورودی :  500V-AC
محصول شرکت :  SEW EURODRIVE
ابعاد:1.25×1.50× 3.13

index377699-1                مورد مصرف در سیستم ترمز الکترو موتورهای SEW

مطالب مرتبط