بایگانی

کانال شیاردار ۱۰۰*۱۲۰

W&Eنوع کالا : کانال شیاردار

عرض : ۱۲۰mm

ارتفاع : ۱۰۰mm

طول : ۲ متر

تولید شرکت : W&E