بایگانی

کانال شیاردار ۴۰*۱۰۰

W&Eنوع کالا : کانال شیاردار

عرض : ۱۰۰mm

ارتفاع : ۴۰mm

طول : ۲ متر

تولید شرکت : W&E