بایگانی

کانال شیاردار ۸۰*۱۰۰

Aet5yنوع کالا : کانال شیاردار

عرض : ۱۰۰mm

ارتفاع :۸۰mm

طول : ۲ متر

تولید کننده :W&E