اخبار

کانال شیاردار100*60

نوع کالا : کانال شیاردارW&E

عرض :60mm

ارتفاع :100mm

طول : 2 متر

تولید شرکت : W&E

مطالب مرتبط