اخبار

گلند EX

 Explosion-GLANDعرضه کننده انواع گلند ضد انفجار در سایزهای گوناگون جهت کابلهای ساده و آرمردار در انواع فلزی وپلاستیکی، به همراه لوازم جانبی ارت تگ و شرود .

مطالب مرتبط