بایگانی

۳NA3244

شماره قطعه: ۳NA3244SIEMENS
نوع کالا : فیوز gG
آمپر : ۲۵۰A
ولتاژ : ۵۰۰VAC/440DC
سایز : NH2
محصول شرکت : SIEMENS
Datasheet