بایگانی

۳NH3320

شماره قطعه: ۳NH3320۳NH3320
نوع کالا : پایه فیوز
آمپر : ۴۰۰آمپر
ولتاژ  : ۶۹۰VAC/440VDC

سایز : NH2

محصول شرکت : SIEMENS
Datasheet