اخبار

3NH3320

شماره قطعه: 3NH3320۳NH3320
نوع کالا : پایه فیوز
آمپر : 400آمپر
ولتاژ  : 690VAC/440VDC

سایز : NH2

محصول شرکت : SIEMENS
Datasheet

مطالب مرتبط