اخبار

6ED 1055-1FB10-0BA0

شماره قطعه :  6ED 1055-1FB10-0BA0   LOGO
نوع کالا : Digital m
مشخصات فنی : DM16 230R PU/l/O:20V/RELAlS4TE,8Dl/8DO
محصول شرکت :SIEMENS