اخبار

6ED1052-1CC00-0BA6

شماره قطعه : 6ED1052-1CC00-0BA6LOGO
نوع کالا :  Logo 24 TRANS  
مشخصات فنی : 24V TRANS 8DI (4AI) /4DO
محصول شرکت :SIEMENS

indexSIEMENS

مطالب مرتبط