اخبار

6ED1052-1FB00-0BA6

شماره قطعه :  6ED1052-1FB00-0BA6 LOGO
نوع کالا : Logo 24RC 
مشخصات فنی:8DI/4D0,Expandable with Extra Modules
محصول شرکت : SIEMENS

indexSIEMENS

مطالب مرتبط