بایگانی

۶ED1055-1FB00-0BA1

شماره قطعه : LOGO ۶ED1055-1FB00-0BA1
نوع کالا : Digital m
مشخصات فنی :  (DM8 230R,4DI+4DO (OUTPUT RELAY
محصول شرکت :SIEMENS

indexSIEMENS