اخبار

6ES7197-1LA01-0XA0

شماره قطعه: 6ES7197-1LA01-0XA0SIEMENS
اطلاعات کالا :SIMATIC S7-400H

Y-LINK FOR CONNECTING SINGLE

CHANNEL DP SLAVES TO S7-400H

Datasheet

مطالب مرتبط