بایگانی

F3L200R07PE4

شماره قطعه :F3L200R07PE4 Thyristor-Diode-Modules (2)
نوع کالا : IGBT 4
آمپر : ۲۰۰
ولتاژ : ۶۵۰

indexinfineon