اخبار

F3L300R07PE4

شماره قطعه : F3L300R07PE4igbt
نوع کالا : IGBT 4
آمپر : 300
ولتاژ : 650

indexinfineon

 

مطالب مرتبط