بایگانی

F3L300R12ME4_B23

شماره قطعه : F3L300R12ME4_B23IGBT
نوع کالا : Three level phase leg IGBT module
آمپر : ۳۰۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon