بایگانی

F3L30R06W1E3_B11

شماره قطعه : F3L30R06W1E3_B11IGBT
نوع کالا : level -3 IGBT module
آمپر : ۳۰A
ولتاژ : ۶۵۰V
محصول شرکت : infineon

indexinfineon