بایگانی

F3L400R07PE4_B26

شماره قطعه : F3L400R07PE4_B26 igbt
نوع کالا : IGBT 4
آمپر : ۴۰۰
ولتاژ : ۶۵۰

indexinfineon