اخبار

F3L400R07PE4_B26

شماره قطعه : F3L400R07PE4_B26 igbt
نوع کالا : IGBT 4
آمپر : 400
ولتاژ : 650

indexinfineon

مطالب مرتبط