بایگانی

FB10R06W1E3

شماره قطعهFB10R06W1E3IGBT
نوع کالا :  PIM Three Phase Input Rectifier IGBT module
آمپر : ۱۰A
ولتاژ : ۶۰۰V
محصول شرکت :infineon

indexinfineon