بایگانی

FD600R06ME3_B11_S2

شماره قطعه :FD600R06ME3_B11_S2IGBT
نوع کالا : Chopper IGBT module
آمپر : ۶۰۰A
ولتاژ : ۶۰۰V
محصول شرکت :infineon

indexinfineon