بایگانی

FD600R06ME3_S2

شماره قطعه : FD600R06ME3_S2IGBT
نوع کالا : Chopper IGBT module
آمپر : ۶۰۰A
ولتاژ : ۶۰۰V
محصول شرکت :infineon

indexinfineon