بایگانی

FD600R12IP4D

شماره قطعه :FD600R12IP4D  DF900R12IP4D
نوع کالا :  Chopper IGBT module
آمپر : ۶۰۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon