بایگانی

FF225R12ME4

شماره قطعه :IGBTFF225R12ME4
نوع کالا : DUAL IGBT module
آمپر : ۲۲۵A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon