بایگانی

FF300R12KE4

شماره قطعه :FF300R12KE4FF300R12KE4
نوع کالا : DUAL IGBT module
آمپر : ۳۰۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon