بایگانی

FF300R12KE4_B2

شماره قطعه :IGBTFF300R12KE4_B2
نوع کالا : DUAL IGBT module
آمپر : ۳۰۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon