بایگانی

FF300R12ME4

شماره قطعه :IGBTFF300R12ME4
نوع کالا : DUAL IGBT module
آمپر : ۳۰۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon