بایگانی

FF400R07KE4

شماره قطعه : FF400R07KE4igbt
نوع کالا : ماژول IGBT دوتایی
آمپر : ۴۰۰A
ولتاژ : ۶۵۰V
محصول شرکت : infineon

indexinfineon