بایگانی

FF450R12KE4_E

شماره قطعه : FF450R12KE4_EIGBT
نوع کالا : Three level IGBT module
آمپر : ۴۵۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon