بایگانی

FF450R12ME4_B11

شماره قطعه :FF450R12ME4_B11
IGBT نوع کالا : DUAL IGBT module
آمپر : ۴۵۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon