بایگانی

FF600R06ME3

شماره قطعه : FF600R06ME3IGBT
نوع کالا : dual IGBT module
آمپر : ۶۰۰A
ولتاژ : ۶۰۰V
محصول شرکت : infineon

indexinfineon