اخبار

FF600R07ME4_B11

شماره قطعه : FF600R07ME4_B11igbt
نوع کالا : IGBT4 – E4, Chopper
آمپر : 600
ولتاژ : 650

indexinfineon

مطالب مرتبط