بایگانی

FF600R12IP4V

شماره قطعه :FF600R12IP4VDF900R12IP4D
نوع کالا :  Dual IGBT module
آمپر : ۶۰۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon                          

indexinfineon