بایگانی

FF600R12ME4

شماره قطعه :FF600R12ME4
IGBT نوع کالا : DUAL IGBT module
آمپر : ۶۰۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon