بایگانی

FF600R12ME4C_B11

شماره قطعه :FF600R12ME4C_B11
IGBT نوع کالا : DUAL IGBT module
آمپر : ۶۰۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon