بایگانی

FF900R12IP4D

شماره قطعه:DF900R12IP4DFF900R12IP4D
نوع کالا :  Dual IGBT module
آمپر : ۹۰۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon                          

indexinfineon