بایگانی

FP100R07N3E4-B11

شماره قطعه : FP100R07N3E4-B11igbt
نوع کالا : ماژول IGBT
آمپر : ۱۰۰A
ولتاژ : ۶۵۰V
محصول شرکت :Infineon

indexinfineon