بایگانی

FP30R07U1E4

شماره قطعه : igbtFP30R07U1E4
نوع کالا : ماژول IGBT
آمپر : ۳۰A
ولتاژ : ۶۵۰V
محصول شرکت : Infineon

indexinfineon