بایگانی

FP50R06KE3

شماره قطعه : FP50R06KE3IGBT
نوع کالا :  three phase PIM IGBT module
آمپر : ۵۰A
ولتاژ : ۶۰۰V
محصول شرکت : infineon

indexinfineon