بایگانی

FP50R07U1E4

شماره قطعه : igbtFP50R07U1E4
نوع کالا : ماژول IGBT
آمپر : ۵۰A
ولتاژ : ۶۵۰V
محصول شرکت :Infineon

indexinfineon