اخبار

FP50R07U1E4

شماره قطعه : igbtFP50R07U1E4
نوع کالا : ماژول IGBT
آمپر : 50A
ولتاژ : 650V
محصول شرکت :Infineon

indexinfineon

مطالب مرتبط