بایگانی

FP75R06KE3

شماره قطعه : FP75R06KE3IGBT
نوع کالا :  three phase PIM IGBT module
آمپر : ۷۵A
ولتاژ : ۶۰۰V
محصول شرکت :infineon

indexinfineon