اخبار

FP75R07N2E4

شماره قطعه : igbtFP75R07N2E4
نوع کالا : ماژول IGBT
آمپر : 75A
ولتاژ : ۶۵۰V
محصول شرکت :Infineon

indexinfineon

مطالب مرتبط