بایگانی

FP75R07N2E4

شماره قطعه : FP75R07N2E4Thyristor-Diode-Modules (2)
نوع کالا : ماژول IGBT
آمپر : ۷۵A
ولتاژ : ۶۵۰V
محصول شرکت :Infineon

indexinfineon