بایگانی

FS100R07N3E4

شماره قطعه : FS100R07N3E4igbt
نوع کالا : ماژول IGBT six pack
آمپر : ۱۰۰A
ولتاژ : ۶۵۰V
محصول شرکت :Infineon

indexinfineon